Mechbrew 100 - vores egen 100-liters brygtank

Sådan blev den til

Engang efter nytår 2006 var nogen kommet til at snakke om, det kunne være sjovt at bygge en mere automatisk tank, der kunne gøre arbejdsprocessen lidt lettere, hvis der skulle brygges store portioner.

Lidt upåagtet - men dog med stor ekspertise - begyndte Brian Pedersen at tegne de første streger. Efterhånden blev der indhentet inspiration fra de aktive bryggere omkring hvad vi kunne tænke os. Der blev lyttet og givet modspil. Der blev brugt adskillige timer med de rustfri plader. I den sidste tid fik vi foræret en del elektroniske stumper, der kunne gøre det ud for en styring (skruet sammen af Vagn og Torben). Sidst, men ikke mindst, kom der en rigtig pumpe på. Alle materialer er godkendt til fødevarer, og hvor det er nødvendigt, også til kogende væsker.

Du kan se lidt billeder fra skabelsesprocessen herunder:

Endelig en sommerdag i juni 2006 var bryggeriet klar til idriftsættelse. Læs mere herom under Jomfrubryg.


Instruktion i brygning med Mechbrew 100

Apparatet

Principskitse

Hvis du klikker på det lille billede herunder (Figur 1), får du et overblik over brygtanken. I de efterfølgende afsnit kan der være henvisninger til de forskellige markeringer på tegningen.

Figur 1. Principskitse af Mechbrew 100.

Kontrol panelet

Ved at klikke på billedet herunder (Figur 2), kan du se en tegning over styreboxens kontroller og indikatorer.

Figur 2. Mechbrew 100 styrebox.

I det følgende refererer numrene til de viste markeringer på tegningen:

 1. Efter at have tilsluttet Mechbrew 100 til kraftstikket, tændes hele styringen ved at dreje på denne knap.

 2. Der vil nu komme lys i styringen. Den aktuelle temperatur vises i displayet (graders Celcius).

  Styringen begynder at regulere efter den ønskede set temperatur, så snart den bliver tændt.

  For at ændre på den ønskede temperatur trykke 1 gang på "F" (displayet skifter mellem A1 og den aktuelle set temperatur). Set punktet ændres ved at benytte pil op eller ned til den ønskede set temperatur. "F" trykkes igen. Regulering påbegyndes. Displayet skifter nu mellem H1 og hysterese (0.1). Dette kan ignoreres (timer ud) eller kan fjernes ved et ekstra tryk på "F".

 3. Varmelegemerne kobles til at følge styringen ved at dreje på denne knap. V1 skal ALTID være aktiv for at de andre varmelegemer kan aktiveres.

  Bemærk: For at sikre mod at varmelegemerne bliver ødelagt, er der lavet en tørløbssikring, der kræver at der er en hvis mængde vand (ca. 25-35 liter) i tanken før varmelegemerne kan starte.

 4. For øget effekt kan der kobles op til tre varmelegemer til efter behov (3x2000W=6kW), eller kun et enkelt for at få en "blødere" regulering.

  En grøn lampe lyser for hvert aktivt varmelegeme.

 5. Cirkulationspumpen kontrolleres på denne knap.

El-diagram

Styreboxen på siden af tanken, samler de enkelte enheder der benyttes til kontrollen. Det er skruet sammen som beskrevet i tegningen herunder (Figur 3 - klik). Referencenumrene er de samme som på tegningen med kontrolpanelet ovenfor.

Figur 3. Mechbrew 100 el-diagram.


Brygprocessen

Mechbrew står til fri afbenyttelse for øllaugets håndbryggere. Der vil være ligeså mange tricks og metoder, som der er bryggere. Der er dog nogle ting der er vigtige at vide om apparatet for at det kører optimalt, ikke går i stykker, og er til glæde for bryggeren og de bryggere der kommer efter.

I det følgende er der givet en anbefaling i brug af brygtanken. Du er naturligvis velkommen til at gøre det på din måde eller komme med forbedringer til teksten - blot du husker på at ovenstående er opfyldt.

Tilslutning

Mechbrev 100 kører på kraft. Sæt det runde røde kraftstik i stikkontakten på sydvæggen ved skabet. Vand skaffes ved at skrue den grå klare slange med omløberen fast på den ekstra hane over bordet.

Gennemskylning inden brug

Når apparatet tages i brug kan det være en god idé lige at skylle hele anlægget igennem med vand - gerne kogende vand. Specielt hvis du ikke er klar over hvornår der sidst er brygget.

Det letteste er at fylde vand i tanken og bringe vandet i kog:

Når vandet er varmt, skylles anlægget grundigt igennem med pumpen. Først med tankcirkulation i position (E1), og derefter gennem chilleren i position (E2) - se Figur 1. På billedet herunder (Figur 4) kan du se hvordan forbindelserne ser ud i virkeligheden:

Figur 4. Rørkobling.

Husk at lukke for hanen (C) før du kobler om. Brug spanneren til at spænde koblingerne til.

Mæskning

Når tanken er klar gøres klar til mæskning. Lav rørkoblingen til tankcirkulation (E1). Fyld nu vand i til PT100 føleren, dvs. mindst 45 liter, og indstil styringen til den ønskede indmæskningstemperatur (se afsnit om "Kontrol Panel" ovenfor).

Når den ønskede temperatur er opnået hældes malt i sien. Herefter klares temperaturstyringen automatisk.

Figur 5. Indmæskning.

For at holde temperaturen konstant i tanken bør der benyttes pumpe.

Bemærk: Hvis du kører med pumpen kan der opstå en niveau forskel mellem indersiden af sien og ydersiden af sien. Dette kan bevirke at PT100 føleren bliver drænet og temperaturreguleringen bliver sat ud af spillet. Dette MÅ IKKE SKE, da du kan risikere ikke at få mere sukker ud af malten. Du undgår dette ved at røre jævnligt.

Figur 6. Mæskning.

Sukker udvanding

Efter endt mæskning, tages sien op og drypper af. Det vil være en fordel at have varmet vand (ca. 80 grader) klar på komfuret til at hælde ned gennem masken, for at få de sidste sukkerrester ud af malten. Alternativt kan man presse masken (som vi plejer). Det afhænger lidt af hvor meget vand der kan spages til.

Temperaturen hæves i mellemtiden til kogepunktet på den tilbageblevne urt (bemærk at PT100 ikke behøver at have kontakt for at bringe vandet i kog).

Figur 7. Udvanding.

Humlekogning

Humlen koges på sædvanlig vis i humlesokker (eller i sien). Når vandet er i kog kan man overveje at slukke for et eller to af varmelegemerne (V1 og V2).

Nedkøling

Efter endt kogning kan øllet køles ned med den påmonterede chiller. Hanen (C) lukkes, og udgangen fra pumpen spændes på chilleren (stilling E2). Hanen åbnes igen. Vandtilførsel forbindes til chillerens nederste studs og den øverste afgang går til afløbet.

Figur 8. Køling.

Der tændes for vandet.

Når pumpen startes, vil der komme øl ud af den blå slange.

Da vi p.t. ikke har regulering på pumpen, og døjer med at vandværksvandet er tæt på 20 grader, kan det ikke lade sig gøre at køle øllet ned til 24 grader ved ét gennemløb. Vi vil anbefaler derfor at recirkulere øllet i tanken indtil temperaturen har nået 24 grader.

Bemærk: Når temperaturen når under 60 grader begynder hygjejnen at være vigtig. Læg derfor altid låg på under recirkulering gennem tanken, og lad være med at stå at ånde ned i det.

Tapning

Efter køling holdes den blå slange direkte ned i gæringstanken. Hæld gæren i med det samme. Færdig dejlig iltet øl!

Figur 9. Tapning.

Rengøring

Efter brygning skal anlægget rengøres med rent kogende (60-100 grader) vand. Først recirkulering i stilling (E1) og derefter recirkulering i stilling (E2).

Efter cirkulation i stilling (E2) hældes vandet ud og der skylles grundigt igennem med rent vand. Brug tanken, pumpen, og den blå slange.

Kritiske steder:

         

Chilleren tømmes for vand, ved at lade det løbe ud af slangen (da der ikke er kontraventil i lynkoblingen på chilleren).

Læg eventuelt låg på tanken og træk stikket ud af kontakten.

Tør grundigt op på gulvet.

Vedligehold og forbedringer

(Tekst er under opbygning)

Brygafgift

Vi har vedtaget at brygafgiften pr. bryg (op til 100 liter) i Mechbrew 100 pt. er 50,- kr. Beløbet går til forbrug af vand og el, og betales som sædvanlig til Kassemesteren (Torben).