Husregler for Gudenaadalens Bryghus

Gudenaadalens Bryghus er drevet som en frivillig underafdeling af Ulstrup Whisky og Øl laug. Formålet er at fremme interessen – og muligheden, for fremstillingen af håndbrygget øl – fortrinsvis all-grain brygning. Gudenaadalens Bryghus er et lille (nano-) bryggeri. Det er at betragte som et udvidet grovkøkken, der kan benyttes til brygning af godt øl. Ølbrygning skal være en seriøs hobby og huset må ikke bruges som ”varmestue”.

Adresse

Bryggeriet holder til i kælderen på hjørnet mellem Hovedgaden og Solsortevej i Ulstrup.

Ejer

Ejeren af lokalerne er Bjørn Langer, 23 26 13 90.

Håndbryggergruppen låner lokalet af Bjørn. Brugerne af huset må under ingen omstændigheder være til scene for ejeren. Da ejeren er bilforhandler, er det specielt vigtigt at der ikke parkeres foran udkørsler. Denne regel er ekstra vigtig i week-ender.Der kan med fordel parkeres på Nyvangsvej.

Kontaktpersoner

Kontaktperson for bryggeriet er: Ernst Klausen - 86 46 33 49

Kassemester for bryggeriet er: Torben Markussen - 29 91 89 33

Øvrige medlemmer af øl udvalget er: Per Holm – 86 96 65 95, Vagn Lang – 86 46 43 40

Adgang

For at blive medlem af håndbryggergruppen, skal man være gyldigt medlem af Ulstrup Whisky- og Øllaug. Derudover erlægges en bryggeriafgift på 200,- kr til kassemesteren (betales én gang). Gebyret bruges til køb af fælles materialer og udstyr.

Adgang til at benytte bryggeriet på egen hånd, har KUN medlemmer af håndbryggergruppen, der har deltaget i mindst ét fællesbryg, hvor husets faciliteter og arbejdsange gennemgås.

I tilstødende bygning findes der toilet, der må benyttes. I samme bygning findes hovedsikring. Ligeledes er der adgang til kælderen, hvor temperaturen er tilpas til gæring med overgær.

Inden der tændes for vandvarmeren SKAL der lukkes op for vandet (hanen under el-skabet). Efter endt brygning bedes vandvarmeren slukket, og vandet lukket igen.

Reservation

Reservation af bryggeriet foregår ved at man skriver sig på den store kalender på væggen ved indgangsdøren. Kun medlemmer af håndbryggergruppen kan reservere lokalet. Alle dage og tidspunkter kan som udgangspunkt benyttes. Normalt afsættes 5-6 timer.

Man må gerne tage gæster med til brygningen. Bryggeren, der har reserveret, har ansvar for, og bestemmer suverænt over lokalet (rygepolitik, fremgangsmåde, m.m.).

Til betaling for el- og vandudgifter betales følgende gebyrer til kassemesteren, pr. brygning:

Den letteste måde er at indbetale gebyr for brygning på bryggeriets konto: 9281-4502139118

Vedligehold

Bryggeriet er nødt til at have penge i kassen for at kunne modstå uforudsete udgifter. Reperationskit eller komponenter der skal udskiftes koster typisk mellem 1000,- og 1500,- som vi ønsker kan igangsættes øjeblikkeligt. Derfor ønsker vi altid have et beløb på ca. 2000,- i bryggeriets kasse.

Følgende procedure benyttes ved "lavvande i kassen":

Hjælpematerialer

Visse materialer og hjælpemidler forefindes i bryggeriet. På opslagstavlen hænger en liste over materialer og varer på ønskelisten. Såfremt bryggeriets økonomi tillader det, kan øl-udvalget beslutte at indkøbe ting fra listen.

Som hovedregel gælder dog at råvarer skal indkøbes/suppleres op af bryggerne, mens udvalget vil prioritere bryggeriudstyr.

Det er en god idé, selv at have rene viskestykker og klude med til brygdagen.

Rengøring

Efter endt brygning skal huset og udstyret efterlades i ordentlig rengjort stand. Der lukkes for vand og slukkes for el-vandvarmer. Brugt malt og humle fjernes fra bryggeriet (tages med). Toilet og bryggeri aflåses.

For at lette rengøringen i bryggeriet, er det ikke tilladt at benytte gulvarealerne til opbevaring af udstyr.

 

Med Venlig Hilsen

  Øludvalget

Copyright © 2006 Gudenaadalens Bryghus